Privacybeleid 

Deze rubriek legt het beleid van Abitaz BVBA uit met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website www.abitaz.com.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Abitaz BVBA, vertegenwoordigd door:

Jef De Meutter
August Heylenstraat 7
2222 Itegem
BELGIUM

E-mail: info@abitaz.com
Telefoon: +32 15 85 81 18

Persoonsgegevens

Abitaz BVBA houdt geen apart databestand bij van gewone bezoekers van de website. Uiteraard worden wel gegevens bewaard van de bezoekers die via deze website een bestelling plaatsen. Deze gegevens zijn vereist teneinde een bestelling administratief correct te kunnen verwerken. Ieder heeft altijd recht op inzage en eventuele wijziging van zijn of haar persoonsgegevens. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Distributie aan derden

Derden kunnen cookies lezen en plaatsen in je browser of webbakens gebruiken om informatie te vergaren.

Cookies

Deze website werkt met cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op de PC van de gebruiker teneinde de technische werking van deze website te garanderen. De gegevens die hierin worden bewaard zijn beperkt tot het technisch vereiste minimum. Elke gebruiker kan altijd zijn of haar cookies zelf verwijderen.

E-mail

Deze website werkt niet met formulieren die via e-mail verstuurd worden. De gegevens die Abitaz BVBA ontvangt wanneer u manueel een e-mail naar ons zou sturen, worden eventueel bewaard in een adresboek maar worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. U hebt, na aanvraag bij Abitaz BVBA, het recht om op elk moment uw eventuele gegevens van het adresboek te raadplegen en wijzigingen te eisen, conform de hiervoor van toepassing zijnde wet. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Statistieken

Voor de website van Abitaz BVBA worden statistieken bijgehouden omtrent de bezoekers van deze website. De volgende gegevens worden hiervoor opgenomen:

- Het domein (bv. .BE, .COM, .NET, ...).
- De host.
- Datum, tijd en duur van het bezoek.
- Welke pagina's geopend worden tijdens het bezoek.
- Welk besturingssysteem (bv. Windows XP, Linux, ...) en welke internetbrowser (bv. Internet Explorer, Netscape Navigator, Safari,...) u gebruikt.
- Hoe u op de website terecht gekomen bent (bv. via een zoekmotor, via het rechtstreeks intypen van het adres, ...).
- Welke foutmeldingen u (al dan niet) krijgt.

Vragen

Voor vragen en extra toelichting omtrent het privacybeleid van Abitaz BVBA kunt u zich richten tot:

Jef De Meutter
+32 15 85 81 18
info@abitaz.com